Elementi

Proizvodni pogon elemenata uključuje frize i elemente od parene i neparene bukve, vlažnosti od 8-10%, sa slijedećim karakteristikama.

  • Debljina: 25, 32, 38,  50, 50, 70, 80 mm
  • Širina: 18, 25, 32, 38, 50, 60, 70, 80 mm
  • Dužina: 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm i veće
  • Kvalitet: A – 4 strane čiste, B – dozvoljen kern i diskoloracija