Galerija

Ekološki odgovorna kompanija

Naš tim

Kao i u svim drugim oblastima, tako i u sferi ekološke osvještenosti, Drvoflor vodi posebnog računa, s tim više što se pri ovome stvara efekat na širu okolinu. Poklanjamo posebnu pažju sferi ekološke osvještenosti, imajući u vidu da ovi efekti ne utiču samo na kompaniju nego i širu okolinu.

Kompanija namjerava preduzeti i dodatne akcije u cilju obnavljanja i zaštite šumskih površina i životne sredine uopšte, ali o tome će biti više riječi u skoroj budućnosti, kad konkretne aktivnosti budu sprovedene.

Zaštita životne sredine