Ploče

Pogon izrade ploča zauzima površinu od 2.250 m2 i mesečno proizvodi 350 m3 daščanih ploča. Sastoji se iz linije za širinsko i linije za dužinsko-širinsko spajanje elemenata- ploča. Za lepljenje elemenata koristi se atestiran lepak slovenačke firme Mitol d.d.(DIN EN 204 D3).

Dobar kvalitet drveta i najmodernija tehnologija daju ploče vrhunskog kvaliteta koje svoju primenu nalaze u proizvodnji stepeništa i namještaja.

Širinski sastavljene ploče

Širinski sastavljene ploče izrađuju se iz dugačkih elemenata koji se spajaju po širini (na ravan sudar), što znači da dužina elementa predstavlja i dužinu ploče. Ove ploče se koriste u proizvodnji nameštaja i stepeništa, a izrađuju se u raznim dimenzijama.

Dimenzije koje možemo ponuditi u širinskom spoj:

  • Debljina: 15-60 mm
  • Širina: 200-1350 mm
  • Dužina: 400-5000 mm
  • Kvalitet: AA, AB, KERN

Dužinsk0-širinski sastavljene ploče

Dužinsko-širinski spojene ploče izrađuju se iz sitnih elemenata koji se spajaju zupčastom vezom po dužini, a potom se tako dobijene gredice spajaju po širini (na ravan sudar). Ova vrsta ploča se koristi u proizvodnji nameštaja i proizvodnji stepeništa i izrađuju se u raznim dimenizijama.

Dimenzije koje možemo ponuditi u  dužinsko- širinskom ( F/J) spoju:

  • Debljina: 15-60 mm
  • Širina: 200-1350 mm
  • Dužina: 700-6200 mm
  • Kvalitet: AB, BB, KERN, BC