Proizvodni pogoni

Pilana

Pilana je smještena na površini od 5.000 m2 i mjesečno prerađuje 1.800 m3 oblovine. U svom sklopu ima parionicukapaciteta 100 m3 i sušarekoje mogu da osuše 1.500 m3 rezane građe u jednom turnusu. Preradom ovako osušene građe, vlažnosti od 8 do 10%, dobijaju se proizvodi koji se odlikuju kvalitetom i postojanošću.

VIŠE DETALJA

Decimirnica

Pogon izrade elemenata smješten je na površini od 1.650 m2 sa mjesečnim kapacitetom od 800 m3. Proizvodnja je zasnovana na sistemu poprečno-podužne prerade sa ciljem što boljeg kvantitativnog i kvalitativnog iskorišćenja sirovine. Postojeća oprema omogućava izradu standardnih i vanstandardnih elemenata po želji kupca.

VIŠE DETALJA

Linija ploča

Pogon izrade ploča zauzima površinu od 2.250 m2 i mjesečno proizvodi 400 m3 daščanih ploča. Sastoji se iz linije za širinsko i linije za dužinsko-širinsko spajanje elemenata koje su opremljene mašinama poslednje generacije. Za lijepljenje elemenata koristi se atestiran lijepak slovenačke firme Mitol d.d.(DIN EN 204 D3).

VIŠE DETALJA